In het ‘Oerwoud’  van aangeboden puppy’s is het niet altijd eenvoudig een juiste keuze te maken. 

Eerste levensfase

De eerste levensfase van een puppy begint, alhoewel daar niet altijd bij wordt stilgestaan, op het moment van de dekking. 

Een rustig en liefdevol verloop is essentieel voor de rest van het leven van de puppy, waarbij goede kennis en begeleiding in deze periode een hoop ellende kan voorkomen. 

Echter  beschikken puppy’s ook over verschillende karakters en niet iedere puppy is geschikt voor hetzelfde doel. Ik besteed veel tijd aan de observatie van de puppy’s en als zij  extra ondersteuning nodig hebben wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed.

Daarnaast worden de puppy’s op een leeftijd van ongeveer 7 weken geobserveerd door een gediplomeerd gedragstherapeut om te voorkomen dat puppy’s geplaatst worden in een niet passende situatie. Want ondanks de aandacht, zorg en liefde blijven de verschillen in karakter bestaan.

Werkhond, gezelschapshond of therapiehond

Bij onder anderen de ‘Nederlandse Labrador Vereniging’  richt men zich voornamelijk op de Jacht en de aangeboden puppy’s  op de website van deze vereniging komen bijna allemaal uit werklijnen; geschikt voor mensen die een werkhond zoeken om urenlang mee in het veld te jagen. Deze honden hebben heel veel beweging én uitdaging nodig en zijn daarom vaak minder geschikt als huishond of therapiehond.

Een goede start

Om de puppy’s een zo goed mogelijke start mee te geven schenk ik veel aandacht aan de lichamelijke én geestelijke gezondheid van mijn honden.

Zo begeleid ik de teef rond de dekking, dracht en bevalling en de puppy’s de eerste weken van hun leven totdat zij uitvliegen, volgens de Klassiek Homeopathische methode om de weerstand van de puppy’s zo min mogelijk negatief te beïnvloeden en de puppy’s een goede start mee te geven voor de rest van hun leven.

Socialisatie

De puppy’s worden in huis geboren en getogen en krijgen dagelijks knuffels van volwassenen en kinderen. Zodra zij dit aankunnen en het weer het enigszins toelaat, gaan de puppy’s dagelijks een paar keer per dag naar buiten. Daar kunnen de puppy’s op een omheind terrein de wereld ontdekken, ravotten met broertjes en zusjes, kennismaken met onze andere dieren, en zodoende opgroeien tot evenwichtige hondjes.

Als de puppy’s 7 weken oud zijn worden zij getest door een gediplomeerd gedragstherapeut die van ieder hondje een rapport opmaakt. Aan de hand van dit rapport wordt een zo goed mogelijke match gemaakt met de nieuwe eigenaren van de pup.

Heeft u interesse in een door mij gefokte pup, dan kunt u contact met mij opnemen.

Na een telefonisch gesprek vraag ik u een uitgebreide vragenlijst in te vullen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe leefomgeving van een pup.

Daarna volgt een uitgebreid persoonlijk intakegesprek.

Koopcontract

Alle puppy’s worden verkocht na ondertekening van een koopcontract. Dit koopcontract is opgesteld in samenwerking met een jurist.

Doodles worden momenteel vrijwel uitsluitend na ondertekening van een “wurgcontract” verkocht. Hierin zijn onder anderen bepalingen opgenomen die de nieuwe eigenaar verplicht om de puppy op jonge leeftijd te castreren.

Ik ben geen voorstander van castratie bij honden, en hoewel ik begrijp dat het steriliseren van een teef vaak de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat er puppy’s geboren worden, zal ik de nieuwe eigenaar niet verplichten om tot castratie over te gaan.

Naast een koopcontract krijgen de puppy’s een Europees Paspoort, indien van toepassing een stamboom, een rapport van een gedragstherapeut en informatie over voeding én opvoeding.